Newsflash

เซฟพลัส พัฒนาต้นแบบแนวคิดจากแอร์โฟร์  และออกซิเจนเซนเซอร์  ที่ติดตั้งแล้วในรถนำเข้าราคาแพง

เรารับประกันความเสียหายที่เกิดจากเซฟพลัส


 

 

 

 

****ท้าพิสูจน์****
หากท่านติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน-แก๊ส กล่องแบบอื่นรวมกันกี่แบบก็ตาม
โปรดอย่าถอดให้ทดลองใส่กล่องเซฟพลัสเข้าร่วม จะรู้สึกได้ถึงความแตกแต่าง
ไม่เบาขึ้น ไม่ดีขึ้น ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่าง โปรดถอดคืนไม่ต้องจ่ายเงิน